Vad är GASTA?

GASTA:s ändamål är att i demokratisk anda – och utan diskriminering – främja och sprida scenuttrycket stand-up comedy i Gävleborg. GASTA:s verksamhet består i att arrangera stand-up comedy-föreställningar, samt att ge kurser och föreläsningar i stand-up comedy och på andra sätt verka för att konstarten sprids.

GASTA är en ideell allmännyttig förening, vilket innebär att den sysslar med allmännyttig verksamhet för ett allmännyttigt ändamål, och står för öppenhet och inkomstanvändning.

Varannan onsdag arrangerar GASTA stand-up comedy på Centralteatern, Gävle. Alltid med Sveriges bästa komiker!

Varannan torsdag erbjuder GASTA gratis stand-up på klubben Plankan, på Musikhuset i Gävle (start kl 19.00)

Medlemskap

Du kan bli medlem i GASTA genom att sätta in 100kr på plusgirokonto 48 59 79-9 eller betala kontant till någon i styrelsen. Glöm inte att ange ditt namn, personnummer och epost när du betalar.

Som medlem får du:

  • förtur till rookiespots på våra klubbkvällar
  • erbjudanden om rabatterade kurser och biljetter
  • delta i föreningens medlemsaktiviteter
  • möjlighet att hjälpa till vid våra arrangemang

GASTA på sociala medier

Facebook
Instagram

Twitter

 

GASTA-komiker

xxx

Utbildningar/workshops

Vi genomför med jämna intervaller följande kurser/workshops:

– Stand-up Comedy (Steg 1, 2 och 3)

– Impro Comedy

– Bli en roligare talare

Samtliga workshops som vi genomför hittar du här och på Facebook-sida som events.

För mer info eller andra spännande utbildningsbehov ring 070-264 05 21.